سفارش تبلیغ
صبا ویژن

وجه کف سابی

 کفسابی و عواملی  که قیمت را تعیین می کنند:

تعیین قیمت کفسابی به صورت هر متر مربع میباشد ولی به پارمتر های زیادی بستگی دارد و هر پامتر میتواند قیمت را کاهش یا افزایش دهد.

نوع سنگ:یکی از عوامل مهم قیمت گذاری نوع سنگ ها میباشد هر چه نوع سنگ نرم تر باشد قیمت کفسابی سنگ نیز کاهش میابد سنپ ها مانند موزاییک ها و سرامیک ها نسبتا قیمت پایینی دارند ولی قیمت سنگی مثل گرانیت بسیار زیاد است بخاطر سختی زیاد سنگ که کفسابی آن سخت میشود .

متراژ محیطی:متراژهای بالا نسبتا قیمت پایین تر میشود و به صرفه تر هست برای کفساب  ولی در محیط های کوچک قیمت کلی گفته میشود  و دیگر به متراژنیست برای همین قیمت ها فرق میکند .

محل کفسابی: یکی دیگر از عوامل قیمتی داخل شهر یا بیرون شهر بودن هست که خارج از شهر یک مقدار قیمتش نسبت به داخل شهر گران تر است

سابقه ساب خوردگی:بعضی سنگها قبلا ساب خورده هستند و ناهمواری آن از بین رفته است پس برای همین قیمت برای این نوع سنگ ها کمتر حساب میشود.

میزان ایرادات سنگ ها وانتظارها که کارفرما دارد:اول باید مشاهده شود که سنگ مورد نظر چقدر دارای مشکل میباشد تا قیمت گفته شود و قیمت ساب زنی  به خواسته کار فرما هم فرق داری .

چون بعضی از کار فرما ها ملاکشان فقط تمیزی سنگ یا بتن میباشد و بخاطر همین قیمت این کفسابی کمتر میباشد ولی برخی کارفرما ها میخواهند سنگ ترمیم و خاصیت آینه ای به خود بگیرد که قیمت این نوع کفسابی بیشتر است

وجود یا عدم وجود برق سه فاز در محل کفسابی: کفسابی با دو نوع دستگاه تک فاز و سه فاز کفسابی قابل انجام است نوع سه فاز هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ سرعت کار کف سابی و هم به لحاظ قیمت نسبت به نوع تک فاز مزیت دارد .

 کفسابی سابینو در خدمت شماست